Kontakt

Zakład Produkcyjny FPS, Targowisko 557, 32-015 Kłaj, tel./fax 014 612 81 19, e-mail: fps@fps.net.pl

FPS – Food Processing System – Centrum Badawczo-Rozwojowe – Zakład Produkcyjny – 2021