Karageny

Są to środki stosowane w przetwórstwie mięsnym i drobiowym do produkcji wędlin, konserw i wyrobów garmażeryjnych. Solanki z udziałem KARAGENU to stabilne zawiesiny przeciwdziałające sedymentacji innych wielkocząsteczkowych składników solanek takich jaki białka, skrobie itp.
Tworzą silne, elastyczne żele nie wykazujące synerezy.

Zalety:
•ogranicza podciek w wyrobach pakowanych próżniowo
•poprawia strukturę i ułatwia plastrowanie gotowego wyrobu

KARAGEN FPS 055

Karagen rafinowany o bardzo wysokiej twardości, elastyczności oraz sile żelu.

KARAGEN UM

Karagen półrafinowany o wysokiej twardości, elastyczności oraz sile żelu.

FILTEX T

Środek błonnikowo-białkowy, teksturotwórczy, zagęszczający oraz stabilizujący do wyrobów średnio-, drobnorozdrobnionych, homogenizowanych typu bloki, kiełbasy, pasztety.

Dawkowanie:
do 20g/kg

MEATGUM

Zastosowanie:
Środek wspomagający uzyskanie wydajności podczas masowania lub mieszania, dodawany w końcowej fazie procesu. Zawiera karageny, ksantan, skrobię modyfikowaną.
Dawkowanie:
do 3 g/kg

FPS – Food Processing System – Centrum Badawczo-Rozwojowe – Zakład Produkcyjny – 2021